Styrelse och ansvariga

I Hammarby Rugby har vi en styrelse som är övergripande ansvariga för föreningens verksamhet. Därtill kommer ett antal ansvarsområden och arbetsgrupper. Tillsammans hjälps vi åt att skapa en bra förening, verksamhet och aktiviteter för våra medlemmar. Eftersom vi är en ideell förening är vi beroende av att så många som möjligt av våra medlemmar bidrar med olika delar.

Styrelsen

Kanogo Njuru, Ordförande

Gustav Henrici, kassör

Anja Näslund, sekreterare, kommunikationsansvarig

John Oxford, ledamot, ungdomsansvarig

Viktoria Svangren, ledamot, damansvarig

Mattias Björkebäck, suppleant, oldboys-ansvarig

Johan Gustavsson, suppleant, herransvarig

 

Ansvarsområden

Pilutaq Ström Larsen, eventansvarig

Stefan Obradovic, sponsoransvarig

Magnus Karlsson, materialansvarig

 

Vill du komma i kontakta med styrelsen gör du det enklast genom ett mejl till  info@hammarbyrugby.se