Styrelsen

Ordförande 
Kanogo Njuru

Kassör

Gustav Henrici

Sekreterare

Christopher Sidgwick

Ledamöter

Anja Näslund
Ehsan Fadakar
Jesper Liljestrand
 
Suppleanter 
Mattias Björkebäck 
Johan Gustavsson
Vill du komma i kontakta med styrelsen gör du det enklast genom ett mejl till  styrelsen@hammarbyrugby.se