Medlems- och träningsavgifter

Hammarby IF Rugbyförening är en ideell förening vilket innebär att det är våra medlemmar som styr föreningen och vår verksamhet. Vem som helst kan bli medlem i Hammarby IF Rugbyförening och den som är medlem har också rätt att träna och spela med våra lag. Läs mer nedan om vad som gäller. For information in english, please read here.

 

Medlemsavgift

Som medlem har du rätt att påverka föreningens verksamhet, exempelvis genom att delta på årsmötet och andra föreningsmöten som styrelsen bjuder in till. Du har också en skyldighet att följa de regler som gäller i vår förening. Läs mer om vad det innebär att vara medlem på vår medlemssida.

Som ny medlem får du provträna i tre veckor innan medlemsavgiften behöver betalas. För befintliga medlemmar ska avgiften betalas utifrån utskickade inbetalningskort, men aldrig senare än 31 mars.

Du betalar din medlemsavgift till Hammarby IF plusgiro: 85 54 36-2, som ny medlem behöver du ange personnummer och rugby för att ditt medlemskap ska registreras rätt.

Medlemsavgiften för 2020 är:

Seniorer, födda 2001 eller tidigare – 200:-

Barn- och ungdomar, födda 2002 eller senare – 100:-

Familjemedlemskap, 2 vuxna + 2 barn/1 vuxen+ 3 barn – 400:-

 

Träningsavgift

Du som vill träna med Hammarby Rugby betalar en träningsavgift. Träningsavgiften används till att täcka en del av föreningens kostnader för exempelvis träningsplaner, resor till matcher och föreningsaktiviteter.

Träningsavgiften ska betalas i anslutning till att du betalar din medlemsavgift.

Du betalar till Hammarby IF Rugby på PlusGiro: 71 32 73-1 vid betalning ange träningsavgift och fullständigt namn.

Träningsavgiften för 2020 är:

Knatterugby, upp till 7 år (född 2013 eller senare) – 0:- per år

Barn- och ungdom, 8-18 år (född 2002-2012) – 1000:- per år

Seniorer, född 2001 eller tidigare – 3000:- per år

Seniorer, ny spelare (ej tidigare licenserad för annan förening) – 1000:- första året

Seniorer, studerande/arbetslös/deltidsarbetande – 1500:- per år

 

Om du inte kan betala hela träningsavgiften på en gång kan du få en avbetalningsplan via vår kassör. Kontakta på ekonomi@hammarbyrugby.se