På den här sidan samlar vi all information om årsmötet 2022. Sidan uppdateras fortlöpande allt eftersom årsmöteshandlingarna är klara. Senast den 5 februari kommer samtliga handlingar att finnas här.

Mötesfakta

Datum: 19 februari 14.00-16.00

Plats: Gula Villan, Södermannagatan 63 och digitalt (möteslänk publiceras och sprids internt via Svenska Lag senast 220218)

Handlingar: Publiceras på denna sida samt i Svenska Lag senast den 5 februari

Rösträtt: Medlem har rösträtt from det år den fyller 16 år. Enligt stadgarna ska medlemsavgift för 2022 vara betald senast den 29 januari 2022 för att inneha rösträtt på mötet. Saknar du fakturan kontakta föreningsadministratör Anja.

Motioner: Du som är medlem kan lämna motioner via e-post till sekreterare Anja Näslund. Sista datum för det är den 22 januari