I Hammarby Rugby har vi en styrelse som är övergripande ansvariga för föreningens verksamhet. Därtill kommer ett antal ansvarsområden och arbetsgrupper. Tillsammans hjälps vi åt att skapa en bra förening, verksamhet och aktiviteter för våra medlemmar. Eftersom vi är en ideell förening är vi beroende av att så många som möjligt av våra medlemmar bidrar med olika delar.

Styrelsen 2023

Kanogo Njuru, Ordförande

Johan Gustavsson, vice ordförande

Anja Näslund, Kassör

Amanda Hamfelt, Sekreterare

Jaco van Veen, ledamot

Anthony Bassey, ledamot

Emma Lundin, ledamot

Hampus Pukitis Furhoff, suppleant

Ricardo Lopés Fernebrand, suppleant

Valberedning

Martin O´Duinnin, ordförande valberedningen

Elias Schweitz

Antonios Faniadis