I Hammarby Rugby har vi en styrelse som är övergripande ansvariga för föreningens verksamhet. Därtill kommer ett antal ansvarsområden och arbetsgrupper. Tillsammans hjälps vi åt att skapa en bra förening, verksamhet och aktiviteter för våra medlemmar. Eftersom vi är en ideell förening är vi beroende av att så många som möjligt av våra medlemmar bidrar med olika delar.

Styrelsen 2022-2023

Kanogo Njuru, Ordförande

Johan Gustavsson, vice ordförande och sportansvarig

Anja Näslund, Kassör

Amanda Hamfelt, sekreterare

John Oxford, ledamot

Anna Olsson, ledamot

Jaco van Veen, ledamot

Mathilda Söderström, suppleant

Elias Schweitz, suppleant

Valberedning

Sofia Arnsten, ordförande valberedningen

Matt Hodgson

Jesper Liljegren