Hammarby IF Rugbyförening är en ideell förening vilket innebär att det är våra medlemmar som styr föreningen och vår verksamhet. Vem som helst kan bli medlem i Hammarby IF Rugbyförening och den som är medlem har också rätt att träna och spela med våra lag. Läs mer nedan om vad som gäller. For information in english, please read here.

Medlemsavgift

Som medlem har du rätt att påverka föreningens verksamhet, exempelvis genom att delta på årsmötet och andra föreningsmöten som styrelsen bjuder in till. Du har också en skyldighet att följa de regler som gäller i vår förening. Du kan läsa mer om vad det innebär att vara medlem på våra medlemssidor som du får tillgång till när du anmält dig och blivit godkänd.

Som ny medlem får du provträna i tre veckor innan medlemsavgiften behöver betalas. Då får du en faktura mailad till dig. Befintliga medlemmar får en faktura varje år skickad via mail.

Medlemsavgiften för 2023 är:

Seniorer, födda 2004 eller tidigare – 300:-

Barn- och ungdomar, födda 2005 eller senare – 100:-

Familjemedlemskap, max 2 vuxna + 3 barn – 500:-

Träningsavgift

Du som vill träna med Hammarby Rugby betalar en träningsavgift. Träningsavgiften används till att täcka en del av föreningens kostnader för exempelvis träningsplaner, resor till matcher och föreningsaktiviteter.

Träningsavgiften ska betalas i anslutning till att du betalar din medlemsavgift och betalas via den faktura som skickas till dig via mail.

Träningsavgiften för 2022 är:

Knatterugby – 0:- per år

U8, U10 – 550:- per år

U12, U14, F15, P16, F18, P18 – 1100:- per år

Touchrugby – –

Seniorer, född 2004 eller tidigare – 3300:- per år

Seniorer, ny spelare (ej tidigare licenserad för annan förening) – 1950:- första året inkl en träningströja

Seniorer, studerande/arbetslös/deltidsarbetande – 1650:- per år

Om du inte kan betala hela träningsavgiften på en gång kan du få en avbetalningsplan via vår kassör. Kontakta på ekonomi@hammarbyrugby.se