Medlemsavgifter

Medlemsavgiften betalas direkt till Hammarby IF och träningsavgift betalas till föreningen.

Medlemsavgiften för 2019 är:

  • 200:- för seniorer
  • 100:- för juniorer (till och med 18 år, födda 2000 eller senare).
  • 400:- för familjer. (Upp till fyra medlemmar, ni väljer själva antalet vuxna och barn)

Medlemsavgiften betalas till Hammarby IF Plusgiro: 85 54 36-2, vid betalning ange personnummer, adress, och Rugby. (Extra viktigt att skriva rugby då halva summan tillfaller oss)

Träningsavgiften för 2019 är:

  • 3000:- för seniorer, med heltidsjobb.
  • 1500:- för arbetslösa, deltidsjobb och studerande.
  • 1000:- för juniorer och ungdomar.

Träningsavgiften betalas direkt till Hammarby IF Rugby på PlusGiro: 71 32 73-1, vid betalning ange träningsavgift och fullständigt namn.

Om medlemmen inte anser sig kapabel till att betala hela träningsavgiften innan fastställt datum skall spelaren tillsammans med kassören göra upp en avbetalningsplan.

Styrelsen har tagit beslut på att medlemsavgift måste betalas för att medverka i föreningens aktiviteter och träningsavgiften för att kunna deltaga i A-lagets och ungdomarna matcher.

English summary. 
 
Routines for paying your membership and training fees 2017. 
 

  • Membership fee in Hammarby IF Rugbyförening for 2019is 200:- SEK for seniors (100:- for juniors). Pay the membership fee directly to Hammarby IF on PG  85 54 36-2, When you pay it rememberto give them your Swedish social security number (10 digits or 6 if you don’t have a Swedish social security number), addressand write Rugby (this is extra important since we get a sum of fee from Hammarby IF).
      
  • The Training fee is 3000:- for seniors or 1500:- for seniors that don’t have a full time job or are students (1000:- for juniors).  This is paid directly to the club on PG 71 32 73-1. Write training fee and your full name.

 
If you are not able to pay the whole sum it is your obligation to contact the clubs tressure Gustaf Henrici and make a payment plan. 
 
If you have friends or family that wants to sponsor Hammarby IF Rugby make them a member by paying 200:- to PG 85 54 36-2 with name, address and RUGBY.