Årsmötet för 2020 hålls den 14 mars kl 12.00 i Gula Villan, Södermannagatan 63. Efter årsmötet firar vi Hammarby Rugbys 20-årsdag vilket du kan läsa mer om här.

Du behöver inte föranmäla dig till årsmötet utan alla medlemmar är välkomna. För att ha rösträtt ska du vara minst 16 år samt ha betalat medlemsavgift för 2020 senast den 22 februari.

 

Varför ska du gå på årsmötet?

På årsmötet bestämmer våra medlemmar. Medlemmarna ska godkänna den verksamhet som föreningens styrelse har ansvarat för under året som gick och besluta om man tycker att styrelsen har skött sitt uppdrag. Därefter beslutar medlemmarna om vad man vill ska hända under kommande år, och vilka som ska sitta i styrelsen och vara ansvariga för det. Styrelsen ska följa det som årsmötet har beslutat. Genom att gå på årsmötet får du möjlighet att vara med och bestämma och kan samtidigt ta ansvar för att det inte tas några konstiga beslut.

 

Dokument inför årsmötet 2020

HammarbyRugby_2020_Föredragslista årsmöte

HammarbyRugby_2019_Verksamhetsberättelse

HammarbyRugby_2020_Verksamhetsplan

Proposition 1 – Information gällande stadgebeslut 2019

Proposition 2 – Vision 2025

Bilaga till proposition 2 – Vision 2025

Proposition 3 – Hedersordförande

Valberedningens förslag på styrelse 2020

Hammarby IF Rugbyförening Stadgar