Årsmötet genomfört

Den 19 februari var det så dags för föreningens årsmöte, mötet där historien ska avhandlas och framtiden beslutas. Glädjande hade vi 23 röstberättigade närvarande, vilket var nytt rekord för föreningen och motsvarar nästan 10% av medlemmarna. Närvarande medlemmar hade också många engagerande frågor och vid punkten om medlemsavgifter för nästa Läs mer…