Den 19 februari var det så dags för föreningens årsmöte, mötet där historien ska avhandlas och framtiden beslutas. Glädjande hade vi 23 röstberättigade närvarande, vilket var nytt rekord för föreningen och motsvarar nästan 10% av medlemmarna.

Närvarande medlemmar hade också många engagerande frågor och vid punkten om medlemsavgifter för nästa år uppstod en längre diskussion om huruvida avgifterna var rimliga eller borde justeras. Flera medlemmar betonade solidaritet som en viktig del och att alla ska ha råd att vara medlemmar i föreningen. Redan nu finns också, vilket styrelsen påpekade, en möjlighet att ansöka om reducerade avgifter om man inte har möjlighet att betala de avgifter som gäller. En sådan ansökan skickas till ekonomi@hammarbyrugby.se Styrelsen fick till sist uppdraget att till nästa år göra en översyn av avgifterna.

Mötet gick på valberedningens förslag
Delar av årets styrelse efter första mötet. De som deltog digitalt missade chansen att förevigas på bild den här gången.

Årsmötet gick på valberedningens förslag och återvalde Kanogo Njuru som ordförande. Två ledamöter hade sedan förra året ett år kvar på sin mandatperiod och glädjande klivet Jaco van Veen upp från suppleantpost till ordinarie ledamot. Totalt blev det tre nyval till styrelsen och därutöver idel omval. Det innebär att vi ytterligare ett år uppnår målet att halva styrelsen har suttit mer än en mandatperiod. Dessutom består den av fem män och fyra kvinnor. Så mycket mer jämställt än så kan det inte bli.

Styrelsen har påbörjat konstitueringen, som i år innebär några större ommöbleringar. Anja Näslund går in i rollen som kassör och kommer därmed lämna flera av sina andra uppdrag, exempelvis uppdraget som sekreterare. Eftersom flera är nya i styrelsen pågår pusslandet kring rollerna och en mer komplett uppställning presenteras här allt eftersom den blir klar.

Styrelsen i sin helhet:

Kanogo Njuru, ordförande vald på ett år

Johan Westermark, vice ordförande, ett år kvar

Anja Näslund, kassör, vald på fyllnadsval ett år

Anna Olsson, ledamot, vald på två år

Jaco van Veen, ledamot, vald på två år

Amanda Hamfelt, ledamot, vald på två år

Mathilda Söderström, suppleant, vald på ett år

Elias Schweitz, suppleant, vald på ett år

Revisorer: Johan Klintberg och Anthony Bassey (suppleant)

Valberedning: Sofia Arnsten, Matt Hodgson, Jesper Liljestrand