Utifrån de nya lokala restriktionerna som presenterades under torsdagen hade vi ett au-möte under kvällen för att gå igenom föreningens kommande aktiviteter. Visserligen är säsong 2020 som tur är avslutad, men flera föreningsaktiviteter är planerade framöver. Besluten tagna ikväll kan revideras när helst behov finns utifrån nya direktiv.

 

Barn- och ungdomsträningar

Utifrån rådande rekommendationer låter vi barn och ungdomar födda 2005 eller senare fortsätta träna om de vill. Uppdaterade träningstider finns alltid i kalendern. På träningarna gäller bland annat följande restriktioner:

  • Träningen är frivillig för dem som kan och vill träna.
  • Den som är sjuk eller har symtom på luftvägsinfektion (exempelvis ont i halsen, snuva eller hosta) ska vara hemma.
  • Närvarande tränar tillsammans med fokus på bollteknik och fys. Inga kontaktmoment.
  • När antalet närvarande är tillräckligt många delas gruppen upp i mindre träningsgrupper.
  • Exempelvis bollar rengörs efter träning.
  • Föräldrar som väntar under träning håller avstånd från varandra

 

Seniorträningar

Herr- och damlaget har inga lagträningar planerade under hösten och kommer inte heller att ha det. De lag- och föreningsmöten som var planerade under november kommer att genomföras online istället. Se mer nedan.

 

Årsmiddag

Årsmiddagen den 7 november skjuts upp. I skrivande stund vet vi inte när vi kan genomföra den, men förhoppningen är att det ska vara möjligt efter årsskiftet. Du som har betalat har möjlighet att antingen få dina pengar tillbaka direkt eller låta dem vara innestående till nästa tillfälle. Kontakta info@hammarbyrugby.se om du vill ha pengarna tillbaka nu.

 

 

Verksamhetsplaneringsmöten

Den 5 och 12 november skulle vi genomfört öppna workshops för alla medlemmar som vill påverka nästa års verksamhet. Den 5/11 var riktad enbart till spelade i herr- respektive damlaget och den 12 november till samtliga medlemmar som vill diskutera mer föreningsövergripande delar. Båda dessa kommer genomföras online istället och kallelser kommer via lagledningen eller svenska lag. Vi kommer också att komplettera arbetet med en enklare enkät som alla medlemmar kan svara på för att ge input.