I lördags genomförde vi vårt årsmöte och avhandlade vad som hänt 2023 och vad vi tänker oss för 2024. Mötet leddes av Ola Kvarnström, en av Hammarby Rugbys allra första ordföranden, och idag en av våra partners.

Under genomgången av 2023 ställdes det bland annat frågor om hur vi arbetar med partners där vi svarade att vi har en partneransvarig som varit ansvarig för förhandla avtal, men att en av våra utmaningar varit att vi saknat någon som tydlig ansvarar att vårda våra relationer. Vi fick också frågan om hur antalet familjemedlemmar ser ut och svaret är det varierar från år till år men brukar ligga på 10-20 stycken.

När vi blickade framåt redogjorde styrelsen bland annat för att även om ekonomin 2023 var mycket god så ser vi att den kan försvagas kommande år. Under 2024 görs bland annat en investering i kompletta matchställ för våra barn- och ungdomslag. Denna satsning beräknas kosta cirka 120 000:- men gör att vi hoppas att ännu fler barn- och ungdomar kommer att ha råd att spela rugby med oss.

En historisk ny styrelse är vald

Den sista delen av årsmötet handlar om att välja styrelse. Valberedningen bestående av Mairtin O’Duinnin, Elias Schweitz och Antonios Faniadis hade gjort ett bra jobb med att ersätta hela fem avgående ledamöter. Som Hammarbys första kvinnliga ordförande är jag tacksam för förtroendet att få leda oss in i nästa epok. En av de saker som visar att Hammarby Rugby är en annan förening idag än för fem år sedan är att vi i år första gången någonsin har fler föräldrar än aktiva spelare i styrelsen. Tre av våra ledamöter har barn som spelar i barn- och ungdomsverksamheten, en är före detta ledare för ungdomslagen och därtill har vi en spännande extern rekrytering från Hammarbyvärlden.

Styrelsen för 2024 är:

  • Anja Näslund, ordförande
  • Ricardo Lopez Fernebrand, vice ordförande
  • Mattias Elander Forsgren, sekreterare
  • Alexander Baker, kassör
  • Kanogo Njuru, ledamot
  • Anthony Bassey, ledamot
  • Gabriel Isoz, ledamot
  • Emma Sager, suppleant
  • Katja Hatschek, suppleant

Revisor: Johan Klintberg och revisorssuppleant Hampus Pukitis Furhoff
Valberedning: Martin O´Duinnin (ordförande), Antonios Faniadis, Emma Lundin och Matt Hodgson

Ett stort tack till de som lämnar styrelsen: Amanda Hamfelt, Johan Westermark, Emma Lundin, Jaco van Veen och Hampus Pukitis Furhoff. Emma och Hampus fortsätter i nya roller inom föreningen och Johan kommer under 2024 bland annat prioritera rollen som tränare för herrlaget, samtidigt som Amanda kommer fortsätta att ha en ledande roll i damlaget. Tack även till Elias som avslutar uppdraget i valberedningen.

Nu jobbar vi vidare mot 2025 och ännu fler steg framåt för oss som förening!
Anja Näslund, ordforande@hammarbyrugby.se