Om ett par veckor är det dags för årsmöte. Vid fem tillfällen vill vi nu göra nerslag i vår verksamhetsberättelse för att berätta om saker vi har gjort under året. Först ut, en av de saker vi är mest stolta över i år. Trots det tuffa året har vi lyckats fortsätta vår positiva medlemsutveckling trots att året har präglats av corona. När året slutade stod medlemsantalet på 228 personer.

 

Kurvan visar sitt tydliga språk när det gäller medlemsökningen.

2018 började vi en resa mot att växa som förening. Vi vill ge fler möjlighet att uppleva rugby och oss som förening. Vi har målet att uppfattas och agera som en jämlik förening och att ha olika lag och verksamheter är en viktig del i detta. Årsmötet 2020 fastslog också visionsmålet att vi 2025 ska vara minst 400 medlemmar.

2020 har inneburit många begränsningar och flera tänkta rekryteringsaktiviteter har inte gått att genomföra. Trots det har vi ökat inom alla kategorier, dam- herr- och barn- och ungdom, samt stödmedlemmar. När 2020 tog slut skrev vi in 228 medlemmar, vilket är en ökning med 94 medlemmar från föregående år. Nyckeln till detta är ökad synlighet, ett bättre mottagande och tydliga mål att arbeta mot.

 

Viktigt steg att starta damlag
Staplar som visar hur många medlemmar som är kvinnor respektivemän i föreningen.

Antalet kvinnor i föreningen har fördubblats under året.

2019 startade vi vårt damlag och detta har starkt bidragit till att vi blivit fler, men också en mer jämställd förening. Nu är 36% av medlemmarna kvinnor, jämfört med 29% förra året. Många av de nya damspelarna kom i anslutning till att vi genomförde en prova på-kurs i augusti. Totalt ett 20-tal tjejer valde att bli medlemmar efter den.

I dagsläget har vi inget mål om föreningens könsfördelning, men våra verksamheter ska ha samma förutsättningar för att bedriva sina aktiviteter och få exempelvis samma ekonomiska stöd.

 

Fler yngre medlemmar

Tillökningen av ungdomar har funnits i alla åldrar, men något fler har tillkommit i barngrupperna knatte upp till U12.

2018 beslutade vi också att bygga vidare på barn- och ungdomsverksamheten och i slutet av 2019 drog vi igång en knatte-verksamhet som växt under 2020. Samtidigt som vi har fått nya spelare har ett antal av de som spelat i flera år valt att sluta, de flesta för att prioritera en annan idrott. Framgångsrika aktiviteter under året har varit att vara med på Farsta Sportcamp och att komma till skolor och genomföra prova på-aktiviteter.

 

Nya planer framöver

I skrivande stund är planen för 2021 inte klar. Ett av målen vi inte lyckades med under 2020 var ett utvecklingslag på herrsidan, det vill vi arbeta vidare med under året som kommer. Fler rekryteringsaktiviteter kommer alltså under året. Är du redan nu sugen på att bli en del av oss? Här kan du som ny medlem eller spelare anmäla dig.