Härmed kallas alla medlemmar i Hammarby IF Rugbyförening till årsmöte 2021.

Mötesfakta

Datum: 20 februari kl 14.00-16.00

Plats: Online, mötesplattform meddelas via Svenska Lag

Möteshandlingar: Publiceras via hemsidan samt via möteslänk i Svenska Lag. Samtliga handlingar finns på plats senast 13 februari

Rösträtt har alla medlemmar som är 16 år eller äldre. Denna gäller under förutsättning att du betalat din medlemsavgift för 2020 eller att du som är ny medlem har betalat avgiften för 2021 senast 30/1. Du som är vårdnadshavare till barn under 16 år får endast rösta om du själv är medlem.

Frågor skickas till info@hammarbyrugby.se