I den sista djupdykningen ner i vår verksamhetsberättelse för 2020 tar vi en titt på ekonomin. För ett år sedan stod vi i ett läge där vi nästan hade tömt bankkontot. Även om det inte är meningen att vi ska samla pengar på hög innebär det en stor sårbarhet, i vår vision 2025 är hållbarhet i organisationen en viktig punkt. Därför är det glädjande att vi trots det tuffa året förbättrat ekonomin på ett högst oväntat sätt.

 

Fler medlemmar och fler som betalar

Du som läst våra tidigare inlägg kan nog räkna ut de huvudsakliga anledningarna. Fler medlemmar och fler spelare innebär så klart fler som betalar avgifter och därmed ökade intäkter. En annan nyckel är att vi tack vare vårt nya medlemssystem har avsevärt bättre förutsättningar att kontrollera vilka som betalat samt skicka ut fakturor och påminnelser. Detta bidrar till att färre medlemmar missar att betala. Det nya systemet gör också att det är avsevärt lättare för oss att registrera träningsnärvaron, och därmed ökar även lokstödet.

 

Bättre uppföljning

En annan faktor som var avgörande under 2020 var att vi förbättrade vårt sätt att planera för utgifter. Genom prognoser kunde vi under första halvåret hålla igen på kostnader och fatta ett par strategiska beslut vilket gjorde att vi fick en buffert. Med de oväntat höga intäkterna så gav det vårt fina slutresultat för året.

Under hösten har vi kunnat se att vi under kommande år har ytterligare ett par rutiner att förbättra för att säkra att exempelvis leverantörsskulder kommer in som planerat.  På det sättet får vi färre överraskningar och kan lyfta ekonomin ännu mer.

 

Fortfarande stora utmaningar

Blickar vi framåt är ekonomin trots det goda resultatet för 2020 fortfarande en utmaning. Det kostar helt enkelt ganska mycket att dra runt dubbla seniorlag, och med målet om att inom kort ha även utvecklingslag som spelar så vet vi att vi kommer behöva arbeta ännu mer med långsiktiga samarbetspartners. Under förra året startade vi en ekonomigrupp, vilket har bidragit till det utvecklade ekonomiarbetet. Kanske vill du vara en del av den under kommande år. Hör av dig till info@hammarbyrugby.se

Kategorier: Föreningen