2021 års årsmöte genomfördes i lördags och valde bland annat en ny styrelse. Den sittande styrelsen beviljades ansvarsfrihet och flertalet av ledamöterna valdes också om till nya mandatperioder. Dessutom fick styrelsen två nya förtroendevalda. Som mest deltog 21 röstberättigade medlemmar vilket visar att onlineårsmöten helt klart har sina fördelar.

Valberedningen hade gjort ett gediget arbete och vaskat fram fler kandidater än det fanns platser för i styrelsen. Inför årsmötet hade vi därför en dialog om huruvida vi skulle öka antalet styrelseplatser, men då vi gjorde det så sent som förra året ansåg styrelsen istället att det är bättre att använda föreningens alla krafter i arbetsgrupper, vilket är minst lika avgörande som styrelsens arbete. Genom valberedningens arbete är därmed ytterligare ett visionsmål avprickat. Styrelsen tackar ordförande Matt Hodgson och ledamöterna Signe Cedergren och Jesper Liljestrand för deras fina arbete och engagemang.

 

Nya styrelsen

I styrelsen kandiderade Viktoria Svangren, John Oxford, Johan Westermark (före detta Gustavsson), Jaco van Veen och Kanogo Njuru alla till omval och valdes också. Två gånger Anna valdes in, Anna Olsson som ledamot och Anna Lenander som suppleant. Därmed uppnår styrelsen nu Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål om 60/40-fördelning och vi nådde även visionsmålet om att halva styrelsen ska ha suttit mer än en mandatperiod. Styrelsen konstituerade sig direkt efter styrelsemötet och därmed ser laguppställningen ut som följer

  • Kanogo Njuru – Ordförande, vald till 2022
  • Johan Westermark – Vice ordförande, vald till 2023
  • Anja Näslund – Sekreterare, vald till 2022
  • Gustaf Heinrici – Kassör, vald till 2022
  • Anna Olsson – Ledamot, vald till 2022
  • John Oxford – Ledamot, vald till 2023
  • Viktoria Svangren – Ledamot, vald till 2023
  • Jaco van Veen – Suppleant, vald till 2022
  • Anna Lenander – Suppleant, vald till 2022

Som revisor valdes återigen Johan Klintberg och som revisorsuppleant valdes Anthony Bassey.

Till valberedning för det kommande året valdes Sofia Arnsten som ordförande med Matt Hodgson och Jesper Liljegren som ledamöter.

Ett antal personer lämnade också sina uppdrag efter kortare och längre tjänstgöring. Mikael Lundgren lämnade uppdraget som revisorssuppleant efter många trogna år i föreningen. Kosovare Mezini och Stefan Obradovic lämnade styrelsen och Signe Cedergren valberedningen. Ett stort tack till er alla för er tid och ert engagemang.

Siktet mot nya mål

Årsmötet godkände styrelsens verksamhetsplan för året. En av de absolut viktigaste punkterna i den handlar om att nu bredda organisationen och att sätta ännu fler arbetsgrupper i arbete. Rekryteringsarbetet är också en viktig fråga, och här kommer pandemin påverka möjligheterna under våren. Att vara så synliga det går är oavsett en viktig fråga, och en kommunikationsgrupp står högt upp på önskelistan för att här fördela arbetet bättre.

Även budgeten för 2021 godkändes. Medlemmarnas frågor rörde främst hur fördelningen mellan de olika verksamheterna såg ut. Styrelsen i sin tur betonade vikten av att alla fortsätter att bidra och att vi även i år är beroende av att vi medlemmar tillsammans engagerar oss i intäktsskapande aktiviteter.