Valberedningen är igång med sitt arbete och tidigare gjort en efterlysning av nomineringar inom föreningen. Nu vidgar vi blicken utanför kretsen av medlemmar, kanske är du Hammarbyare och vill bli en del av rugbyfamiljen? Eller är du från rugbyn och vill vara med och bidra till att vi når vår vision?

Så här skriver valberedningen:

Hammarby Rugby är en förening som växt fort de senaste åren, vi är nu 250 medlemmar och har som mål att 2025 vara minst 400. En stor anledning till tillväxten är satsningen på flera verksamheter som dam, barn- och ungdom samt touch. Är du en expert på styrelsearbete och vill hjälpa oss att växa hållbart till en jämställd förening?

Nu kan du själv söka eller nominera någon till en plats i styrelsen. Du behöver inte ha erfarenhet av rugby, det viktiga är att du brinner för arbetet och föreningen. Om du inte är medlem i föreningen idag kan du bli det när du valts till ett uppdrag.

Vi ser gärna sökande med erfarenhet och kompetens inom kommunikation, sponsring, företagsutveckling och/eller med stort nätverk inom näringslivet. Just nu söker vi extra mycket efter någon med god kunskap i ekonomi- och bokföringsarbete.

Sista dagen för ansökningar/nomineringar är den 15 december och du kontaktar oss på valberedning@hammarbyrugby.se. Berätta kort om varför du/den nominerade skulle passa i styrelsen för Hammarby rugby. Valberedningen kommer fortlöpande att kontakta sökande för uppföljande samtal. Om du har frågor kan du skicka dem och ditt telefonnummer till samma adress så ringer vi tillbaka.

Styrelsen väljs av årsmötet som hålls den 19 februari 2022.

Damer, herrar och ungdomar uppställda tillsammans.
Föreningsbild från början av 2020. Mycket har hänt sedan dess.

Om du inte kan engagera dig så mycket

Om du inte har möjlighet att ställa upp för val till styrelsen i år men ändå har intresse av någon form av engagemang, nu eller i framtiden, vill vi gärna att du hör av dig med en intresseanmälan. Hammarby rugby vill lyfta engagemanget för klubben på samtliga nivåer; anmäl dig till någon av de olika arbetsgrupperna. Exempel på arbetsgrupper som redan är igång är ekonomigruppen och eventgruppen, snart startar även en kommunikationsgrupp. Det finns också möjlighet att bidra på annat sätt, filma eller fota våra matcher eller administrera vår hemsida är några exempel. Hör av dig med dina tankar om hur ditt intresse och driv kan gynna föreningen!

Hälsningar Sofia Arnsten, Jesper Liljestrand och Matt Hodgson