Den 19 februari är det dags för föreningens årsmöte. Förhoppningsvis kan vi genomföra mötet fysiskt i Gula Villan, men beroende på restriktioner kan mötet genomföras digitalt. Slutligt besked om mötets genomförande meddelas den 5 februari som också är sista dag för samtliga möteshandlingar att publiceras.

Datum och tid: Lördag 19 februari kl 14.00-16.00

Plats: Gula Villan, Södermannagatan 63

Årsmöteshandlingar: Finns på årsmötessidan samt i svenska lag.

Du hittar allt information och uppdateringar om årsmötet direkt på årsmötessidan. Som medlem blir du också kallad direkt via Svenska Lag.

Rösträtt och motioner

Styrelsen tar emot motioner från föreningens medlemmar fram till och med den 22 januari. Du skickar din motion via e-post till sekreterare Anja Näslund.

Observera att medlemsavgift för 2022 ska vara betald senast den 29 januari för att du ska ha rösträtt på årsmötet (gäller alla medlemmar som fyller minst 16 år under 2022). Saknar du fakturan kontakta föreningsadministratören Anja så löser hon det.