Valberedningen har gjort färdigt sitt arbete och presenterat sitt förslag till styrelse för 2022. Arbetet har letts av ordförande Sofia Arnsten tillsammans med ledamöterna Matt Hodgson och Jesper Liljestrand.

Styrelsen består i dagsläget av ordförande, sex ledamöter (varav en sekreterare, en kassör och en vice ordförande) och två suppleanter. Utifrån styrelsens arbetsordning arbetar alla nio tillsammans och har jämbördiga roller i allt utom just rösträtten, där röstar suppleanterna endast när ordinarie ledamot saknas. Alla har också ett eller flera ansvarsområden som man på egen hand eller tillsammans med en arbetsgrupper driver arbetet inom.

De nominerade

Två av de nu sittande ledamöterna har avböjt omval, Gustaf Heinrici och Anna Lenander. Dessutom lämnade Viktoria Svangren sin plats under sommaren. Det innebar att totalt tre platser skulle fyllas med nya kandidater.

Valberedningens förslag är:

Kanogo Njuru – ordförande (omval ett år)

Anja Näslund – ledamot (omval, ett år fyllnadsval)

Anna Olsson – ledamot (omval, två år)

Jaco van Veen – ledamot (nyval på denna roll, två år)

Amanda Hamfeldt – ledamot (nyval, två år)

Mathilda Söderström – suppleant (nyval, 1 år)

Elias Schweitz – (suppleant, nyval, 1 år)

Johan Klintberg – (revisor, omval 1 år)

Anthony Bassey – (revisorsuppleant, omval 1 år)

Samtliga tre i valberedningen står till förfogande för omval.

Komplett information från valberedningen finns här.

Samtliga årsmöteshandlingar, bland annat verksamhetsberättelse för 2021 och verksamhetsplan för 2022, finns här.