Igår var det årsmöte hos Svenska Rugbyförbundets, och Hammarby Rugby var så klart på plats. Återigen träffades vi digitalt, vilket vi vant oss vid de senaste åren. Smidigt eftersom det sparar tid, men också synd eftersom vi missar den viktiga möjligheten att nätverka med andra föreningar. Många anser att årsmötet är en förenings eller ett förbunds viktigaste mötesplats. Här fattas exempelvis besluten om vad som ska göras och vem som ska göra det under kommande år. Men i mellansnacket föds också ofta idéer som kan ge frukt längre fram.

I år representerade Anja Näslund, numera kassör, föreningen och ordförande Kanogo Njuru deltog som åhörare. Kanogo var också nominerad av valberedningen som sekreterare till förbundsstyrelsen. Med glädje kan vi berätta att årsmötet gick på valberedningens förslag och att vi nu har representation i styrelsen. I vår vision har vi med en punkt om att vi vill vara en aktör i att påverka och utveckla svensk rugby, och att ta plats i styrelsen är helt klart en nyckel till det. Även Anja nominerades under mötet till förbundsstyrelsen. Hon avböjde dock med hänvisning till att hennes tid inte räcker till ett uppdrag i denna omfattning. Anja blev därefter nominerad till valberedningen (där hon varit ordförande from 2018 till augusti 2021). Därmed blir det nu en comeback i den som tf ledamot fram till ett kommande extra årsmöte.

Förbundsstyrelsen fick av årsmötet i uppdrag att kalla till ett extra årsmöte senast 30 juni. Prioriterat på detta möte är att hantera en större stadgerevidering. Eftersom årsmötet inte kunde välja några suppleanter på gårdagens möte fick valberedningen ett direkt uppdrag om att leta efter kandidater inför det extra årsmötet. Det innebär att både Kanogo och Anja nu får kavla upp ärmarna och börja arbeta.

Hammarby fick gehör för motion

Hammarby hade inför årsmötet också skrivit en motion om stadgeförändringar. Motionen fokuserade på en huvudsaklig punkt, men innefattade totalt fyra förslag till beslut. Fokus var att verksamhetsplan och budget ska beslutas av årsmötet för att på detta sätt skapa transparens och tydlighet i styrelsens uppdrag. Det blir då också lättare för årsmötet att nästkommande år se om styrelsen har gjort det arbete som årsmötet gett dem i uppdrag att göra. Många specialidrottsförbund arbetar på detta sätt vilket ökar medlemmarnas möjlighet att påverka sina förbund. Övriga punkter i motionen var att:

  • ändra ett datum då det i nuvarande stadgar finns två motsägelsefulla datum
  • punkten motioner och propositioner ska tidigareläggas på dagordningen för årsmöte
  • styrelsen ska få uppdraget att se över stadgarna i sin helhet

Årsmötet gick på Hammarbys linje och biföll motionen med god marginal. Förbundsstyrelsen hade inför årsmötet presenterat ett förslag på reviderade stadgar, men då detta förslag presenterades sent valde de att dra tillbaka förslaget och istället beslutade årsmötet om det extra årsmötet.

Du hittar samtliga handlingar till årsmötet här, välj årsmöte 2022. Vill du läsa mer om vårt eget årsmöte tidigare i år så finns dessa handlingar här.