Scala4 började samarbeta med oss 2019 och varit en stabil partner under mer än tre år. Under 2022 har bolaget förändrats och finns inte längre finns kvar i sin ursprungliga form. Det gör att vårt samarbete nu avslutas.

Stödet från Scala4 och John har varit ovärderligt under en period där vi som förening växt och formats till det vi är idag, säger Kanogo Njuru, föreningens ordförande. Förändringen har varit på gång under en tid, och även om det är tråkigt så är det också med tacksamhet som vi nu avslutar vårt nuvarande avtal. Kanske kan ett samarbete starta upp igen lite längre fram, avslutar han.

Scala4 har från dag ett i vårt samarbete varit mån om vår barn- och ungdomsverksamhet. Under det första året stöttade de därför specifikt att just denna verksamhet skulle växa och utvecklas. Därefter har deras stöd varit i mer allmän form, men de har också varit en resurs för särskilda satsningar. Exempelvis stöttade de 2021 specifikt när nya behov uppstod när vi flyttade till Gubbängens Rugbyplaner. Att ha en partner som ger både långsiktigt stöd och tillskott efter behov har varit extra gynnsamt under dessa år när tillväxten varit så stor. Stödet har utan tvekan bidragit till att stabilisera vår ekonomi och därmed också verksamheternas förutsättningar. Exempelvis har vi som förening under Scalas tid som partner gått från ett hundratal medlemmar till dagens 250.

Vi tackar för drygt tre år av partnerskap och önskar lycka till i den fortsatta företagsutvecklingen.

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på vad ett partnerskap med oss i Hammarby Rugby kan erbjuda? Kontakta oss på partners@hammarbyrugby.se så börjar vi med ett förutsättningslöst möte. Vi har både små och stora samarbeten, en del kortvariga och andra som pågått under lång tid. För oss är det viktigt att hitta ett partnerskap som gynnar både dig och oss.