Det är nu dags att nominera personer till vår styrelse inför vårt kommande årsmöte 17 Feb 2024 och därför kommer här lite information från Valberedning. Vi letar efter styrelsekandidater som vill hjälpa till att driva vår förening framåt samt stödja värdena på Hammarby Rugby. Vi strävar efter en styrelse som representerar hela vår förening och välkomnar särskilt nomineringar av kvinnor och yngre personer.

Under det senaste arbetsåret hade vi flera nya styrelseledamöter och hade några problem med ”on-boarding” av dessa människor i styrelsens arbete. Som ett resultat hamnade mycket av styrelsens arbete på få styrelseledamöter under 2023. För att mildra denna risk under 2024 rekommenderar valberedningen därför styrelsen att arbeta bättre med ”on-boarding” och stöd till nyvalda, med specifika tilldelade roller för varje styrelseledamot och engagemang av ytterligare personer att stödja med arbetsgrupper. På grund av detta ser vi gärna att de avgående ledamöterna lämnar över sina roller till kommande ledamöter.

Styrelsens sammansättning 2023

OrdförandeKanogo NjuruVald för 2023 (Omval 2023)
Vice OrdförandeJohan GustavssonVald för 2023 & 24 (Omval 2023)
SekreterareAmanda HamfeltVald för 2023 (Andra året)
KassörAnja NäslundVald för 2023 & 24 (Omval 2023)
LedamotJaco van VeenVald för 2023 (Andra året)
LedamotAnthony BasseyVald för 2023 & 2024 (Nyval)
LedamotEmma LundinVald för 2023 (Fyllnadsval)
SuppleantHampus Pukitis FurhoffVald för 2023 (Nyval)
SuppleantRicardo Lopés FernebrandVald för 2023 (Nyval)
RevisorJohan KlintbergVald för 2023 (Omval 2023)
RevisorsuppleantAlexander BakerVald för 2023 (Nyval)

Mairtin O’Duinnin (ordförande), Elias Schweitz och Antonios Faniadis blev invalda till valberedningen för 2023. Årsmötet väljer antalet medlemmar och suppleanter, vilket kan vara annorlunda än vad som anges ovan.

Står ej till förfogande

Johan GustavssonLedamot StyrelsenLämnar sin post med ett år kvar
Amanda HamfeltSekreterareAvböjer omval
Emma LundinLedamot StyrelsenAvböjer omval
Jaco van VeenLedamot StyrelsenAvböjer omval
Hampus Pukitis FurhoffSuppleantAvböjer omval

Nomineringar kan göras av medlemmar och måste tillhandahållas till Valberedningen skriftligen via valberedningen@hammarbyrugby.se senast 28 Januari. Nomineringen bör innehålla följande information:

  1. Vem de nominerade är såväl som kontaktuppgifter till den här.
  2. Med vilken motivering personen är nominerad och om nomineringen är till en speciell roll.
  3. Vilken medlem nominerar såväl som kontaktuppgifter till den person som är ansvarig för nomineringen.

Vi tar gärna emot tips, kan svara på frågor och gillar att prata om nomineringssamtal med alla – så hör av dig!

Varma hälsningar Valberedningen.

Mairtin O’Duinnin (ordförande), Tel 0768 090 578, e-post valberedningen@hammarbyrugby.se.