Hammarby Rugby höll sitt årsmöte för verksamhetsåret för 2017 idag i Gula Villan, Hammarby IP. Föreningen gjorde ett plusresultat för verksamhetsåret 2017 och en ny styrelse valdes och följande styrelsemedlemmar har dessa ansvarsområden. 

Ordförande: Kanogo Njuru

Kassör:          Gustaf Henrici

Sekreterare: Christopher Sidgwick

Ledamot:       Anja Näslund

Ledamot:       Jesper Liljestrand

Ledamot       Ehsan Fadakar

Kategorier: Föreningen