Årsmötet genomfört!

Hammarby Rugby höll sitt årsmöte för verksamhetsåret för 2017 idag i Gula Villan, Hammarby IP. Föreningen gjorde ett plusresultat för verksamhetsåret 2017 och en ny styrelse valdes och följande styrelsemedlemmar har dessa ansvarsområden.  Ordförande: Kanogo Njuru Kassör:          Gustaf Henrici Sekreterare: Christopher Sidgwick Ledamot:       Anja Näslund Ledamot:       Jesper Liljestrand Läs mer…