Det är dags för en av de absolut viktigaste aktiviteterna en förening har, nämligen vårt årsmöte. På årsmötet bestämmer närvarande medlemmar om hur de vill att föreningen ska utvecklas under året och vem som ska få äran att leda det arbetet. Det finns också möjlighet att ställa frågor och förstå mer om hur styrelsen har tänkt under året som gått. 

Årets årsmöte äger rum den 7/2 kl 18.00 i Gula Villan på Södermannagatan 61. All dokumentation inför årsmötet publiceras på denna sida via klickbara länkar. Som senast finns detta på plats den 31/1. Vi ber dig uppmärksamma att styrelsen har propositioner om nya stadgar, vilket betyder att årsmötet kommer att ta ställning till nya regler för föreningen. Därför är det extra viktigt att du som medlem närvarar.

 

Rösträtt och anmälan

Rösträtt har alla medlemmar som är 16 år eller äldre och har betalat sin medlemsavgift för 2019 senast den 17 januari. Samtliga närvarande medlemmar har yttranderätt på årsmötet. Ingen anmälan krävs. Styrelsen ser fram emot att se dig på plats och påverka vår gemensamma framtid.

 

Dokument till årsmötet

Hammarby IF Rugbyförening Årsmöte 2019 Inbjudan

Hammarby IF Rugby Årsmöte 2019 Föredragningslista

Valberedningens förslag på styrelse för verksamhetsåret 2019

Hammarby IF Rugbyförening Proposition till ordinarie årsmöte 2019

Hammarby IF Rugbyförening Verksamhetsberättelse 2018

Hammarby IF Rugbyförening Revisionsberättelse 2018

Hammarby IF Rugbyförening  Verksamhetsplan 2019

Hammarby IF Rugbyförening Stadgar from 2015