För tredje året i sträck slår vi nytt all time high när det gäller antal medlemmar i föreningen. Vi avslutade 2021 på 260 medlemmar och är därmed på god väg mot vårt mål om att vara minst 400 medlemmar vid slutet av 2025.

För ett tag sedan frågade en medlem varför det är så viktigt för oss (styrelsen) att vi bli fler, och det är en oerhört relevant fråga. För att svara på den behöver vi dyka djupare i frågan vad som ligger bakom målet 400 medlemmar.

Bilden visar hur antalet medlemmar har förändrats från 2016, där vi kan se bottenåret 2017 där vi påbörjade förändringen.
Vår vision

I vår vision står det att vi vill vara en förening som bedriver tränings- och tävlingsverksamhet för alla ålders- och könskategorier. Det säger sig självt att om vi vill ha lag i alla åldersklasser från U6 till F18 och P18, dam- och herrspelare samt erbjuda veteraner att spela med oss, ja då blir vi fler medlemmar. Därför kan man säga att antalet medlemmar är ett kvitto på hur bra vi är på väg mot visionen.

Vill man så går det ändå att ifrågasätta detta, varför ska vi till exempel ha lag i alla åldrar? Styrelsen som inför årsmötet 2020 tog fram visionen pratade mycket om att vara en hållbar förening. Vi tror att en hållbar förening är så gott som självförsörjande på spelare. Vi vill också bidra till svensk rugbys utveckling, och tror att det görs genom fler spelare i hela Sverige. Forskningen visar att många spelare i barn- och ungdomsidrotten inte fortsätter upp på seniornivå, och därför tror vi, precis som våra mål säger, att vi behöver ha två lag i varje åldersgrupp för att kunna försörja både vårt dam- och vårt herrlag med spelare. Självklart är spelare från andra föreningar och länder välkomna till oss, men vi har ingen ambition att aktivt arbeta med värvning, vi tror inte det är gynnsamt för utvecklingen i vår förening eller i vår sport.

Kan vi bli för stora?

I rugby spelar man mot andra lag, det räcker alltså inte att vi har medlemmar och spelare hos oss, vi vill också ha motståndare. Redan när vi formulerade vision 2025 pratade vi om hur stora vi vill bli. Då definierade vi ingen gräns, men pratade om att ska vi verkligen gynna svensk rugby så gör vi kanske det genom att på sikt knoppa av oss. Det är nog inte aktuellt före 2025, men kanske blir det något vi får prata vidare om inför vision 2030.

Hur når vi dit?

Att nå ett tillväxtmål om antal medlemmar handlar om två faktorer, rekrytera fler och behålla desto mer. Sedan 2020 har det varit ett relativt stort fokus på att starta nya verksamheter och nya lag. Nu går vi in i en annan fas, nästan alla lag är på plats. Ska vi fortsätta växa blir det nu ännu viktigare att behålla medlemmar, och det, det kräver en alldeles egen strategi. Detta kommer vara ett av målen för 2022, en nyckelfråga för att fortsätta vägen mot visionen. På medlemsworkshopen i januari sa deltagarna att en nyckel är att de som medlemmar blir engagerade. Vi behöver en god dialog och flera som gör jobbet. Du hänger väl med på det tåget?

Här kan du läsa en sammanfattning över resultatet för 2021.

Här kan du läsa hela verksamhetsberättelsen för 2021.