Denna viktiga fråga om årtalsbeslut ska årsmötet för Hammarby IF, det vi ofta kallar Hammarbyalliansen, ta ställning till den 30 maj. Du som är väl insatt i Hammarbys historia vet att Hammarby IF Roddförening bildades 1889. Roddföreningen betraktas som grunden för Hammarby IF, men exakt hur det gick till och när det hände finns det bland idrottshistoriker lite olika åsikter om.

Bakgrunden är att Hammarby Fotboll på ett tidigare årsmöte lagt en motion om att frågan om föreningens bildande ska utredas. Fotbollen har i sin tur fått ett uppdrag av sitt årsmöte om att driva frågan om bildandedatum gentemot Alliansföreningen. Som medlemmar i Hammarby IF tar vi frågan på allvar, även om det för oss som enskild förening inte kommer göra någon större skillnad. En kort summering finns att läsa på Hammarby IFs hemsida.

Vårt arbetssätt i frågan

Styrelsen kommer på styrelsemötet den 12 maj besluta om vilken åsikt vi har kring årtalsbeslutet. Det finns bra underlag framtagna som vi kommer att utgå ifrån i beslutet. Vi rekommenderar att du börjar med att läsa motionen som presenterades på fotbollens årsmöte. Dessutom har Hammarby IF genomfört en oberoende utredning som på ett mycket noga sätt beskriver vad som finns dokumenterat och inte.

Vi som styrelse vill också att våra medlemmar ska få chansen att tycka till. Vi är därför mycket intresserade av input från dig som medlem. Hur tolkar du de presenterade underlagen? Hur tycker du att vi ska rösta? Du som har tankar eller åsikter om frågan är välkommen att prata med vem du vill i styrelsen. Kontaktuppgifter finns här. Du får också gärna skicka din input till oss via mail till sekreterare Amanda. Viktigt är att vi endast kommer att beakta feedback och synpunkter som inkommer senast den 10 maj.

Vi protokollför vårt årtalsbeslut i mötesprotokollet och publicerar det via intranätet i Svenska Lag efter justering.