Den 18 februari genomfördes vårt årsmöte och vi har nu en ny styrelse på plats som har konstituerat sig. Årsmötet gick genomgående på valberedningens förslag och gav bland annat nytt förtroende till Kanogo Njuru som ordförande.

I år hade vi totalt 105 röstberättigade medlemmar och av dem var 11 närvarande. Under mötet ställdes många bra frågor och vi hade bra dialoger. Som en av punkterna på dagordningen fanns också styrelsens återkoppling gällande ett uppdrag som gavs på föregående årsmöte, nämligen att se över medlemsavgifterna i relation till andra föreningar.

Ny styrelse vald

Inför årsmötet hade valberedningen presenterat hela fyra nyval, dels för att fylla platser som blivit vakanta under året och dels för att ersätta avgående ledamöter och suppleanter som avböjt omval. Även valberedningen valde att tacka för sig och avböja omval. Styrelsen har också konstituerat sig efter årsmötet och valt huvudfunktionerna. Ytterligare rollfördelning kommer att ske under mars månad.

RollNamnVald till
OrdförandeKanogo Njuru2024 (omval)
Vice ordförandeJohan Westermark2025 (omval)
SekreterareAmanda Hamfelt2024 (ej valbar detta möte)
KassörAnja Näslund2025 (omval)
LedamotJaco van Veen2024 (ej valbar detta möte)
LedamotAnthony Bassey2025 (nyval)
LedamotEmma Lundin2024 (nyval, fyllnadsval)
SuppleantHampus Pukitis Furhoff2024 (nyval)
SuppleantRicardo Lopez Fernebrand2024 (nyval)

Som revisor fick Johan Klintberg nytt förtroende och som revisorsuppleant valdes Alexander Baker.

Den nya valberedningen leds av Mairtin O´Duinnin som kompletteras av ledamöterna Elias Schweitz och Antonios Faniadis.

Den nya styrelsen vill rikta ett stort tack till dem som under 2022 haft förtroendeuppdrag och i och med årsmötet avslutat dem. Var och en har i sina olika roller på olika sätt bidragit till föreningens utveckling och detta är vi mycket tacksamma för.

Avgående från styrelsen var Anna Olsson, Mathilda Söderström och Elias Schweitz, dessutom lämnade John Oxford styrelsen redan under föregående vår.

Från valberedningen avgick Sofia Arnsten och Matt Hodgson. Jesper Liljestrand lämnade sitt uppdrag i november.

Vi vet också att flera av de ovanstående fortsätter i andra roller, exempelvis som tränare eller lagledare, och i arbetsgrupper, vilket är fortsatt uppskattat.

Verksamhetsplan godkänd

Årsmötet godkände också den verksamhetsplan som styrelsen presenterade. I den lyftes bland annat att styrelsen under året kommer fortsätta arbetet med föreningslokal, fortsätta att involvera medlemmar i olika arbetsgrupper och arbeta för att ett större föreningsarrangemang, Hammarby Rugby Family Day, blir av.